Activitats extraescolars

EDUCACIÓ HUMANITÀRIA

L’essència de l’Educació Humanitària és la de trobar maneres de relacionar-se amb la natura, amb animals no humans i entre nosaltres mateixos,  que siguin enriquidores, solidàries i positives. Aquest enfocament promou, concretament, la transformació de les actituds, creences i comportaments relacionats amb la nostra connexió amb el medi ambient, amb altres espècies i amb altres companys humans encaminant-se cap als valors humanitaris.

Per a més informació baixa't els

Fulls informatius