El nostre projecte educatiu inclou la nostra manera de pensar i de fer