Curs P4 - Escola Petit Món

Infantil P4

Etapa infantil - Escola Petit Món

Projecte dels micos

Aprenem fent !

Sortim !

L’infant pregunta i es pregunta, prediu resultats i gaudeix del descobriment del món que l’envolta,construeix la noció d’objecte i estableix relacions, correspondències i comparacions entre aquests.