L’infant pregunta i es pregunta, prediu resultats i gaudeix del descobriment del món que l’envolta,construeix la noció d’objecte i estableix relacions, correspondències i comparacions entre aquests.