El nostre ideari

El nostre projecte pedagògic és el fruit de la reflexió de l’equip de la nostra escola sobre la nostra pròpia tasca.

Fem aquesta reflexió sense diferenciar etapes o cicles, ja que considerem necessària una visió global del procés educatiu.

Donem resposta a com educar, quins valors assumim i transmetem a l’alumnat, com ho fem i quin els resultat final que pretenem obtenir mitjançant la nostra tasca d’educadors. En definitiva, el que ens defineix com escola.

El nostre projecte educatiu inclou la nostra manera de pensar i de fer i vol ser la concreció dels aspectes didàctics i de funcionament que fan  possible la consecució dels nostres objectius dia a dia. La nostra voluntat és que sigui un document obert  per tenir en compte els canvis de caire científic, tecnològic, cultural i social que es produeixen per tal d’adequar l’acció pedagògica al moment històric. El  nostre projecte educatiu, tot i que consolidat des de l’arrel, restarà sempre obert  per adaptar-nos a les diferents circumstàncies.

Som de la FECEC

Federació de Cooperatives d’Esenyament de Catalunya

 

La FeCEC representa un model d’escola laicapluralactivahumanista i integrada en els valors d’una societat catalana, i que aprèn a participar voluntàriament i de forma democràtica donant gran rellevància al treball en comú. Els membres de la Federació es qüestionen constantment el procés educatiu i prenen les decisions conjuntament. També posen en comú el resultat de les tasques individuals i col·lectives, amb comunicació i diàleg.

La seva missió és representar, assessorar i defensar les cooperatives d’ensenyament. Així com agrupar i potenciar l’intercanvi entre elles i les sinergies que es creen en la intersecció entre les diferents escoles. La FeCEC ofereix serveis per a la millora de la seva gestió i qualitat. Ofereix formació per als professionals i socis cooperativistes de tot el col·lectiu, en tant que motors i eixos del fet educatiu cooperatiu.