EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Aquesta és una etapa fonamental per consolidar hàbits, per fomentar l’autonomia, per presentar reptes d’aprenentatge, per fomentar valors i per refermar relacions positives i amoroses.

Dels 6 als 12 anys viuen una etapa molt important de la seva vida, i els adults l’hem de gaudir i acompanyar!

Educació primària

6-12 anys

Etapa educativa que comprèn sis cursos acadèmics.

Donem especial importància a la convivència, la tolerància, l’autonomia, el respecte als altres i a l’entorn.

Educació primària punt 1

L’objectiu principal que perseguim en l’etapa d’Educació Primària és proporcionar als infants un entorn d’aprenentatge que els permeti iniciar-se en l’adquisició de les competències bàsiques i en l’adquisició de bons hàbits de convivència i treball.

Educació primària punt 2

Treballem per proporcionar tot el nostre alumnat d’eines, habilitats i destreses que després els seran necessàries al llarg de la seva vida.

Educació primària punt 3

Oferim un clima d’ensenyament de qualitat mitjançant un projecte consolidat que garanteix resultats.

Menú

Calendari

Frederic Godàs

Actualitat

Segueix-nos a instagram!