ESCOLA COOPERATIVA A CASTELLDEFELS

Una escola oberta al món

“El nostre projecte pedagògic és el fruit de la reflexió de l’equip de la nostra escola sobre la nostra pròpia tasca.”

Escola Cooperativa Catalana a Castelldefels
Escola activa a Castelldefels
Fletxa

Fem aquesta reflexió sense diferenciar etapes o cicles, ja que considerem necessària una visió global del procés educatiu.

Donem resposta a com educar, quins valors assumim i transmetem a l’alumnat, com ho fem i quin els resultat final que pretenem obtenir mitjançant la nostra tasca d’educadors. En definitiva, el que ens defineix com escola.

El nostre projecte educatiu inclou la nostra manera de pensar i de fer i vol ser la concreció dels aspectes didàctics i de funcionament que fan possible la consecució dels nostres objectius dia a dia. La nostra voluntat és que sigui un document obert per tenir en compte els canvis de caire científic, tecnològic, cultural i social que es produeixen per tal d’adequar l’acció pedagògica al moment històric. El nostre projecte educatiu, tot i que consolidat des de l’arrel, restarà sempre obert per adaptar-nos a les diferents circumstàncies.

Escola activa

Implica la participació dels alumnes en el propi procés d’aprenentatge. L’equip pedagògic potencia la sensibilitat i la curiositats dels infants i joves, el sentit de l’observació, la capacitat manipuladora i l’experimentació; amb tots els estímuls rebuts han de reflexionar i sistematitzar les informacions obtingudes. El professorat fomenta l’esperit crític de l’alumnat.

La coeducació a l’escola no s’entén només pel fet de tenir classes mixtes sinó per la voluntat de mantenir un model educatiu i social basat en un conjunt de valors humans comuns a nens i nenes.

Escola catalana

Pretenem ser fidels a la nostra realitat procurant la integració de tots els seus components a la societat catalana mitjançant la llengua i la cultura.

Creiem que és a partir d’un sentiment viu i positiu de pertànyer a una comunitat que una persona té possibilitats de sentir-se ciutadà d’una col·lectivitat molt més àmplia. Entenem la catalanitat, no com un tancament al món exterior, sinó com una porta oberta a la comprensió i apreciació d’altres cultures i comunitats.

Escola plural

La nostra escola acull totes les persones sense fer distincions per raons de procedència, llengua o ideologia.

L’escola potencia actituds, valors i normes encaminades a la construcció d’una veritable convivència.

Escola laica

L’escola es defineix com a laica, en defensa de la llibertat religiosa individual i per tant ens mantenim al marge de qualsevol tipus d’influència doctrinal.

Aquesta definició és conseqüència i a l’ensems garantia del seu pluralisme, per tal com ens manifestem independents de qualsevol condicionament religiós, institucional o no.

Pel mateix motiu, actuem d’acord amb els principis fonamentals dels drets humans.

Escola democràtica

L’escola pretén inserir-se en una societat oberta, participativa i lliure i hem de preparar els nostres alumnes per a viure-hi i col·laborar en el seu millorament.

Aquest esperit democràtic s’educa progressivament en el nen, des de la seva participació en assemblees de classe, passant per l’assumpció de càrrecs i responsabilitats adaptats al seu nivell.

Escola oberta

Som una escola oberta a les opinions de l’alumnat, famílies i a la societat en general. Totes les opinions són escoltades i, en conseqüència, reben una resposta.

Les nostres arrels, els fonaments de la nostra línia pedagògica, rauen de l’esperit de superació dels principis que engegaren i duren a terme en Frederic Godàs i Felisa Bastida, juntament amb el seu equip, fa més de cinquanta anys al Petit Món.

Federació de Cooperatives

Som escola cooperativa 
membre d’EscolesCoop

“EscolesCoop representa un model d’escola laica, plural, activa, humanista i integrada en els valors d’una societat catalana, i que aprèn a participar voluntàriament i de forma democràtica donant gran rellevància al treball en comú. “

Els membres de la Federació es qüestionen constantment el procés educatiu i prenen les decisions conjuntament. També posen en comú el resultat de les tasques individuals i col·lectives, amb comunicació i diàleg.

La seva missió és representar, assessorar i defensar les cooperatives d’ensenyament. Així com agrupar i potenciar l’intercanvi entre elles i les sinergies que es creen en la intersecció entre les diferents escoles.

EscolesCoop ofereix serveis per a la millora de la seva gestió i qualitat. Ofereix formació per als professionals i socis cooperativistes de tot el col·lectiu, en tant que motors i eixos del fet educatiu cooperatiu.

Segueix-nos a instagram!