UNA ESCOLA AMB HISTÒRIA

Els orígens del nostre centre educatiu

Un model pedagògic modern, basat en la igualtat, la llibertat, l’ajuda mútua i la consciència social.

Any 1906

Per entendre de manera correcta els orígens de la nostra escola, ens hem de remuntar als començaments del segle passat, amb la fundació del Liceu Escolar a Lleida per la parella de mestres Frederic Godàs Legido i Victorina Vila Badia, amb la voluntat d’introduir un model pedagògic modern, basat en la igualtat, la llibertat, l’ajuda mútua i la consciència social.

El seu esperit brandava gravat en una làpida de pedra situada a l’escalinata d’entrada, on es podia llegir:

“Salut, virtut, bondat i bellesa.
Coneix-te a tu mateix”.

L’ideari del Liceu s’orientava cap a la Nova Pedagogia, que preconitzava una idea ètica del comportament de l’ésser humà, en la que s’anteposa l’interès per l’infant i per la societat, dins un esperit laic, alhora que respectuós amb la pluralitat.

Any 1910
En Frederic Godàs i Vila, fill del fundador del Liceu Escolar, va néixer el 1910 a Lleida. Va cursar estudis de magisteri a l’Escola Normal de Lleida, on va conèixer a Felisa Bastida, amb la qual compartiria la resta de la seva vida.
Any 1936

Amb la restauració de la institució d’autogovern a Catalunya, la Generalitat, després de les eleccions del febrer de 1936, en Frederic, amb només 26 anys, va ser nomenat director del Grup Benèfic de Protecció de l’Infància, situat al carrer Wad-Ras de Barcelona.

Allà va aplicar els principis que el seu pare havia instituït al Liceu Escolar de Lleida i en els que ell mateix es va formar com a mestre:

“Poden vestir-se amb robes triades per ells mateixos, en comptes de fer servir els uniformes, s’apliquen els principis de co-educació, i els nois i noies poden compartir diferents activitats, tant lúdiques com acadèmiques; ja no hauran d’anar amb el cap pelat; fins i tot poden fer servir el servei de perruqueria…”

Godas, F. (1984; p.212-213)

Així, sota la seva direcció i amb l’ajut indispensable de la Felisa Bastida, aquella institució passa a ser un model d’actuació pedagògica progressista i eficaç.

Any 1970

A començaments dels anys 70 Elvira, la germana d’en Frederic, vol muntar un Jardí d’infància a Castelldefels i rep l’ajut, per aconseguir-lo, d’en Frederic i de la Felisa.

Així neix el Petit Món, on es desenvoluparan els mateixos principis pedagògics que donaven forma al Liceu Escolar, dins de l’àmbit de la pedagogia moderna.

Amb l’arribada de la democràcia, el nou Govern decideix compensar econòmicament els perjudicats per les decisions de la Dictadura.
En Frederic rep uns diners per la seva destitució de la direcció del Grup benèfic de protecció de l’infància .

Amb aquests diners, van decidir ampliar el Jardí d’infància Petit Món, i crear l’Escola Petit Món – Felisa Bastida, que és en la que avui continua la tradició establerta un segle abans.

Any 2011
L’any 2011 l’Associació de Mares i Pares de l’escola Petit Món-Felisa Bastida va decidir homenatjar els fundadors del Centre:

“Volíem que es reconegués la feina d’aquella generació de mestres que volien canviar el món a través de l’ensenyament, i de la qual ells en formen part. En aquells temps en que els valors educatius tenen més a veure amb el reconeixement social i els títols, que amb cultura i creixement personal, pensem que tothom hauria de conèixer la història d’aquest matrimoni, apassionats per ensenyar, i que van optar per fundar una nova escola els últims anys de la seva vida per tal de transmetre als nostres fills amor per la música, alegria per l’aprenentatge i valor en les relacions humanes”.

Associació de Mares i Pares d’Alumnes PM-FB (2011)

Any 2018

Frederic Godàs i Vila, fundador de la nostra escola amb la seva muller Felisa Bastida, va ser guardonat, de manera pòstuma, amb la Medalla al Treball “President Macià” l’any 2018 per la Generalitat de Catalunya.

Any 2020

50è aniversari de l’escola Petit Món.

Fins Avui
Segueix-nos a instagram!