INSTAL·LACIONS
I ESPAIS D'APRENENTATGE

Espais educatius, funcionals i de lleure

Espai educatiu
Espai educatiu
Espai educatiu
Espai educatiu i de lleure
Espai educatiu
Espai esportiu
Espai de lleure
Pati Escola Petit Món
Aula educativa
Aula educativa
L'hortet
Espai de lleure
Segueix-nos a instagram!