EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

L’ESO contribueix a l’enfortiment de les capacitats afectives, rebutjant la violència, els prejudicis i les actituds sexistes i a adquirir els elements bàsics de la cultura, especialment en els seus aspectes humanístic, artístic, científic-tecnològic i motriu.

Educació secundària

12-16 anys

L'educació secundària obligatòria (ESO) s'estén al llarg de quatre cursos acadèmics.

Fomentem valorar i respectar la igualtat de drets i oportunitats de totes les persones.

Educació secundària punt 1

La Secundària és un període clau en la formació personal i acadèmica del nostre alumnat i és per això que en aquesta etapa treballem per una educació integral de qualitat que asseguri que els nostres alumnes tenen una sòlida formació acadèmica i personal.

Educació secundària punt 2

La nostra missió és respectar les característiques individuals de cadascú i acompanyar el creixement personal i acadèmic, basat en l’autoconeixement i l’orientació personal i professional.

Educació secundària punt 3

Treballem per construir una societat millor amb valors com ara igualtat, equitat, honestedat, transparència, solidaritat, responsabilitat, integració i transformació social.

Menú

Calendari

Frederic Godàs

Actualitat

Segueix-nos a instagram!